Huurrecht, Bouwrecht en Vastgoedrecht

Huurrecht, Bouwrecht en Vastgoedrecht

Onze specialisten kunnen u adviseren op het gebied van het huurrecht, bouwrecht en het vastgoedrecht. Neem vrijblijvend contact op en leg uw vraag voor aan onze advocaten. 

Huurrecht 

Er is sprake van huur als de ene partij, de verhuurder, het gebruik van een zaak verstrekt aan een andere partij, de huurder, die daarvoor een tegenprestatie dient te betalen. Een simpele definitie, maar met een complexe achterliggende materie waar ons kantoor u de weg in kan wijzen. 

Vaak gaat het over het (ver)huren van woonruimte of bedrijfsruimte, maar ook bijvoorbeeld het huren van een auto, sloep of een luchtkussen valt onder het huurrecht. Naast het huurrecht kunnen we u ook adviseren over het pachtrecht met zijn eigen specifieke wettelijke bepalingen. 

Huurrecht woonruimte

Het goed vastleggen van de afspraken tussen verhuurder en huurder en het toetsen van de afspraken aan (soms dwingende) regels van het huurrecht kan zorgen voor duidelijkheid waarmee geschillen veelal kunnen worden voorkomen. 

Veel voorkomende vragen en geschillen in de praktijk zijn:

 • Is onderhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, wel of niet toegestaan?
 • Is tijdelijke verhuur van woonruimte mogelijk?
 • Hoe zeg ik een huurovereenkomst op?
 • Heb ik huurbescherming?
 • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en gebreken aan het pand?
 • Wanneer mag ik de huur opschorten?
 • Wat te doen als een huurder niet betaalt of voor overlast zorgt?
 • Huurbedingen in een hypotheekakte; 
 • Hoe zit het met de oplevering en (gedwongen) ontruimingen?

Wij kunnen u verder helpen met uw vragen en daar waar nodig staan wij u bij in een gerechtelijke procedure. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.  

De positie van de huurder van woonruimte is wettelijk goed beschermd, maar niet tegen iedere prijs

Huurrecht bedrijfsruimte

Bedrijfsmatig is het huurrecht voor bedrijfsruimte van toepassing. Daarin moet een onderscheid worden gemaakt tussen middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte waaronder kantoorruimte. Het verschil tussen deze huurregimes is van belang voor onder meer de huur(prijs)bescherming en de ontruimingsbescherming, maar het onderscheid is niet altijd even simpel te maken. 

Middenstandsbedrijfsruimte wordt ook wel winkelruimte of detailhandel genoemd. Hieronder vallen onder meer huurovereenkomsten met betrekking tot een winkel, ambachtsbedrijf, restaurant, café/bar, garage en ook hotels en campings.

Onder overige bedrijfsruimte vallen onder meer kantoren, fabrieken, garageboxen, bioscopen, rijwielhandels en vrije beroepen (advocaat, notaris, huisarts etc.). 

Wij kunnen u onder meer adviseren over de toepasselijke huurregimes. Daarnaast kunnen wij uw vragen beantwoorden over: 

 • Huurprijsaanpassing
 • Huur(prijs)bescherming
 • Gebreken 
 • Opzegging en ontbinding
 • Ontruimingsbescherming
 • Indeplaatsstelling
 • Renovatie

U kunt contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 

Bouwrecht

Wij adviseren aannemers, architecten, ingenieurs, adviseurs en opdrachtgevers over onder meer het bestek, de overeenkomsten, gebreken in/aan het werk, termijnoverschrijdingen, meerwerk/minderwerk, retentierecht, verjarings- en vervaltermijnen, garanties en boetes.

Ook voor vragen over de UAV (GC), AVA, DNR, RAW, Metaalunie, COVO of andere voorwaarden kunt u bij ons kantoor terecht. Wij staan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij voor advies en in procedures bij de rechtbank, Raad van Arbitrage voor de Bouw of in bindend advies procedures.

Het tijdig vastleggen van de – vaak mondelinge – afspraken over het uit te voeren meerwerk voorkomt in veel gevallen langdurige discussies.

Vastgoedrecht

Voor alle vragen over de aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand kunt u in Sneek terecht bij Douma, Oudman en Poiesz. Denk bijvoorbeeld aan geschillen die voorkomen uit een koop-/aannemingsovereenkomst of uit een (NVM of VBO) koopovereenkomst zoals de bedenktijd, financieringsvoorbehoud, erfdienstbaarheden en boetes, waaronder de contractuele 10% boete.

Maar ook geschillen over oplevering of (verborgen) gebreken aan de woning of het bedrijfspand komen in de praktijk veelvuldig voor. Wij voorzien u van deskundig advies en daar waar nodig staan wij u bij in juridische procedures. Neem daarvoor contact op met ons kantoor.      

Oplevergebreken en verborgen gebreken zijn vaak het onderwerp in geschillen in het vastgoedrecht.