Disclaimer

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Hoewel bij het maken van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Douma, Oudman & Poiesz is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Douma, Oudman & Poiesz of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Douma, Oudman & Poiesz. Daarvoor dient contact opgenomen te worden met:

Douma, Oudman & Poiesz

Tingietersstraat 14
8601 WJ  SNEEK

T. 0515-432580

F. 0515-432929

E. info@dopadvocaten.nl