Egbert Douma

Egbert Douma

Egbert voert een civiele advies- en procespraktijk. Hij heeft zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Zijn cliënten zijn ondernemers en particulieren. Egbert is mede-oprichter van het kantoor Douma, Oudman & Poiesz. 

T. 0615823427
E. douma@dopadvocaten.nl

Na zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Egbert vanaf 2008 gewerkt als advocaat. Hij werd tevens veelvuldig aangesteld als curator in faillissementen. Egbert heeft de Groninger Leergang Insolventierecht gevolgd en is lid van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A). 

Als geboren en getogen Fries spreekt Egbert de taal van de regio en hij is lokaal actief bij onder meer de Ronde Tafel Lemsterland (TR 153). Egbert is een echte sportliefhebber. Hij volgt het voetballen en wielrennen op de voet en draagt de Friese sporten skûtsjesilen en kaatsen een warm hart toe.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Egbert zich geregistreerd op de volgende (sub)rechtsgebieden: 

  • Insolventierecht (Faillissementen en Surseance van betaling) 
  • Ondernemingsrecht (Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen, Fusies en overnames, Bestuurdersaansprakelijkheid, Agentuur en Distributie)

Op grond van deze registratie is een advocaat verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.