Funderingslabel

- Egbert Douma

Funderingslabel

Deze week werd door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) naar buiten gebracht dat vanaf juli 2021 de staat van de funderingen van woningen bij een verkoop wordt opgenomen in het taxatierapport door middel van een funderingslabel. Het funderingslabel varieert tussen de A (geen verhoogd risico) en E (sterk verhoogd risico / urgent) en waarschuwt voor het risico op verzakkingen.

Online tool

Er is inmiddels een tijdelijke website online waar kan worden bekeken welk label een woning heeft. Op basis van diverse aannames/toetsingen komt deze applicatie, die nog in de testfase zit, tot een indicatief label. En alhoewel de applicatie nog maar kort beschikbaar is en nog in de testfase zit, kan het label voor huiseigenaren behoorlijk schrikken zijn.

Bij de verkoop van een woning komt de fundering nu ook vaak wel aan de orde, maar het label maakt de mogelijke risico’s meer inzichtelijk. De daadwerkelijke staat van de fundering komt echter pas aan het licht als er een gedegen funderingsonderzoek wordt uitgevoerd.

Onderzoeksplicht

Het funderingslabel geeft kopers in ieder geval een indicatie van de staat van de fundering. Dit kan vervolgens gaan doorwerken in de onderzoeksplicht van een potentiële koper. Het label kan aanleiding geven tot het doen van nader onderzoek. De koper zal dan bij de aankoop van de woning een gedegen beslissing kunnen nemen over de mogelijke funderingsrisico’s. Funderingsproblemen komen namelijk vaak onverwacht en na de verkoop aan de orde en funderingsherstel is een kostbare aangelegenheid.

Of het funderingslabel in de praktijk gaat werken zal moeten gaan blijken. Het funderingslabel maakt zowel kopers als verkopers in ieder geval bewust van mogelijke funderingsrisico’s.

Heeft u vragen over dit artikel of over (verborgen) gebreken, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Douma, Oudman & Poiesz advocaten.